domingo, 4 de maio de 2014

Pa mamés di Guiné...

Huco Monteiro
Homenagem à tia Sala di Barros
E através dela a todas as mães guineenses
(I)
Mamé
Bambaram ku bambunu
Ragás ku pembinu
Mama ku mamantanu
Udju ku bicianu kontra mufunessas
Manta sagrado ku Deus kubrinu kontra futis ku mau bentu

Nna
Ordidja di kaminhu lundju
Mon ku maranu konta na rabada
Mon ku nhukuninu mamberet
Ku limpanu rabada
Ku mostranu bem ku mal na mundu ku paciência olimpica

Mamé
Nin si palmada ku mantampa mati tambi
Abó i Puti di amor ku ka ta seku pabia anós i bu padás

Mame i Nna
Nna ku danu benson
Raiz ku simentera di nó vida
I nô aonti i nô aós
I nô dianti ku nô trás
I sindjidura
I konassaba
I bindi ku pedra di fugon djuntadu
I firkidja
I messinhu, djambakatam, k oro Nkontenti, bu, maciti
I amor
I humanidade
Kin ki i anós sin abó
Ké di nó fidjus sin bó
Ampus,

Mamé i Nna

Huco Monteiro